VOOR WIE?

Op maandag t/m donderdag zijn we open voor mensen die om wat voor reden dan ook een arbeidsmatige dagbesteding kunnen gebruiken. Een WMO-, PGB- of andere officiële toewijzing is noodzakelijk. Wij kunnen hierin adviseren en helpen. De dagbesteding is geschikt voor volwassenen van alle leeftijden en achtergronden. Ook aan jongeren wordt incidenteel plaats geboden.

Het dagprogramma is gericht op het herstel van een gezond arbeidsritme, rekening houdend met de persoonlijke situatie. Door in kleine groepjes te werken bieden we een vertrouwde omgeving voor onze deelnemers. Ze kunnen nieuwe sociale contacten aanknopen en waardevol werk doen voor natuur en maatschappij. Eventuele doorstroom naar (betaald) werk wordt daardoor veel gemakkelijker.

 

        Susanne: Als het psychisch niet goed met mij gaat dan ben ik graag actief in de tuin. De buitenlucht doet

        me goed. Het werk zelf doet een beroep op mijn spieren en zorgt dat mijn lichaam moe wordt. Het werken

        in de buitenlucht brengt me in balans.

 

        Martino: Zonder druk lekker samen zijn en samen bezig zijn. Meedoen geeft je het gevoel dat je belangrijk

        bent en dat je wordt gewaardeerd om wie je bent.

 

 

Op vrijdag verzorgen we een programma voor mensen die kampen met burn-out-klachten of om een andere reden behoefte hebben aan een pas op de plaats. Zie: Het Geheim van de Tuinfluiter.