MAAK KENNIS!

De Peelconnectie verzorgt arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een psychische beperking of een psychiatrische achtergrond. Wij helpen mensen die in een hersteltraject zitten, hulp kunnen gebruiken bij de deelname aan het sociale leven of de stap naar de arbeidsmarkt.

KLUSSEN IN DE NATUUR

De Peelconnectie werkt in kleine groepjes voor Staatsbosbeheer en in haar eigen  groentetuin en voedselbos op het Eibernest in Liessel.

Door samen in kleine groepjes te werken bieden we onze cliënten een veilige omgeving om nieuwe sociale contacten aan te knopen en maatschappelijk relevant werk te doen.   Het dagprogramma is gericht op het herstel van een gezond arbeidsritme, rekening houdend met de individuele situatie en draagkracht van de cliënt.

 

WERKEN IN EN ROND DE PEEL

Op het Eibernest in Liessel verrichten we diverse werkzaamheden zoals zaaien, planten, oogsten,  onderhoud etc. Hier bevindt zich onze werkplaats. 

 

Tevens werken we vanuit onze bouwkeet in de Peel aan allerlei grote en kleine projecten waardoor het karakter van de Peel behouden blijft. Denk aan het onderhouden van paden en het verwijderen van bomen, snoeiwerkzaamheden en meer.

 

We bieden de ruimte aan mensen om de werkzaamheden aan te laten sluiten bij hun persoonlijke wensen zoals het verwerken van groenten, het drogen van kruiden, het inmaken van fruit, het onderhouden van gereedschap, het verzorgen van de catering, hout kloven etc.

 

De ervaring leert dat het contact met de natuur, het fysiek bezig zijn en simpelweg het 'meedoen', een positief effect heeft op het herstel en de eigenwaarde van de deelnemers. Ook wordt de kans op doorstroom naar (betaald) werk vergroot.

Betrokkenheid en respect voor onze leefomgeving, voor mens en natuur is het motto van De Peelconnectie!

LINKS