MAAK KENNIS!

De Peelconnectie verzorgt buitenactiviteiten voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan arbeidsmatige dagbesteding.. Wij helpen mensen die in een hersteltraject zitten, hulp kunnen gebruiken bij de deelname aan het sociale leven of de stap naar de arbeidsmarkt.

KLUSSEN IN DE NATUUR

 De Peelconnectie onderhoudt een biologische groentetuin en een voedselbos op het Eibernest in Liessel. Hier bevindt zich tevens onze werkplaats. De werkzaamheden wisselen met de seizoenen en zijn zeer divers: het kweken en verwerken van allerlei groenten, het drogen van kruiden, de inmaak van fruit, onderhoud van gereedschap, het verzorgen van de catering, hout kloven, etc. Deelnemers krijgen alle ruimte om hun activiteiten aan te laten sluiten bij hun persoonlijke wensen.

 

Ook gaan we af en toe de Peel in om onderhoudsprojecten te doen voor Staatsbosbeheer. Denk aan snoeiwerkzaamheden, het onderhouden van paden en het verwijderen van bomen, waardoor het karakter van de Peel behouden blijft.

 

Door in kleine groepjes te werken bieden we een veilige omgeving voor onze deelnemers om nieuwe sociale contacten aan te knopen en waardevol werk te doen voor natuur en maatschappij. Het dagprogramma is gericht op het herstel van een gezond arbeidsritme, rekening houdend met de persoonlijke situatie.

 

De ervaring leert dat het contact met de natuur, het fysiek bezig zijn en puur het ‘meedoen’, een heel positief effect hebben op je eigenwaarde. Eventuele doorstroom naar (betaald) werk wordt daardoor veel gemakkelijker.

 

Betrokkenheid en respect voor onze leefomgeving, voor mens en natuur is het motto van De Peelconnectie!

LINKS